Info voor Verwijzers

PROFESSIONELE COACHING EN METHODISCHE HANDELEN

Samenwerkingspartners en verwijzers;

» Arboartsen, huisartsen, POH’ers.
» Werkgevers, UWV, WMO en trajectbegeleiders.
» Psychologen en hulpverleners in het sociale domein.

 

Kortdurende coachingstrajecten en groepscoaching

Mijn coachingstrajecten zijn op maat gemaakt en duren meestal 1 tot 3 maanden, maar kunnen langer of korter zijn.

 

Wanneer verwijs je naar Natuur- en Wandelcoaching?

» Klant vraagt hulp bij stressgerelateerde klachten op het gebied van werk of privé.
» Gesprekken met klanten alleen helpen niet, motiveren en letterlijk in beweging komen is gewenst.
» Overbrugging van wachttijd naar specialistische zorg in de geestelijke gezondheidszorg of sociaal domein.
» Vanaf het najaar 2019 bied ik ook teambuilding op maat aan.

 

Voor wie is natuur en wandelcoaching geschikt?

» Klanten met licht psychische klachten.
» Stressklachten en burn-out.
» Verliesverwerking op het gebied van relaties, gezondheid of werk.
» Identiteitsvragen, zelfvertrouwen vergroten.
» Klanten die behoefte hebben aan verandering, nieuwe energie en creativiteit.

 

Interventies, methodieken en werkvormen

De 3 fases tot herstel van stress, zijn de kern van mijn methodisch handelen.
» Fase 1: gericht op ontspanning en mentaal herstel.
» Fase 2: gericht op verdieping van ontspanningsoefeningen en zelfinzicht.
» Fase 3: gericht op Empowerment, commitment aan je eigen waarden.

Natuur is daarbij een instrument dat je voor coaching kan inzetten om sneller tot herstel van stress te komen. Verder maak ik gebruik van de volgende interventies, methodieken en werkvormen.
» Mindfulness

» Ademhalings-en grondingstechnieken
» NLP
» ACT (Acceptance Commitment Therapy)
» Ervaringsgerichte oefeningen gericht op reflectie van houding en gedrag.
» Creativiteit en focus; met als doel los te komen van vaste denkpatronen, en verbeeldingskracht te ontwikkelen.
» Actie en empowerment.

Omdat het belangrijk is dat er een goede match is tussen de behoeften van een klant en de coach, bied ik een kennismakingssessie met gereduceerde prijs aan van een uur coaching aan. Profiteer hiervan en neem hierover contact met me op!

Kenmerkend voor mijn coaching

Samenwerking

Transparant en navolgbaar zijn over mijn aangeboden diensten voor klant en verwijzer staat bij mij voorop.  

Dit betekent een helder plan van aanpak, evaluaties en duidelijke communicatie over de offerte.

Visie

“We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.”(Einstein)
Natuur- en wandelcoaching kan een uitkomst bieden wanneer het je niet meer lukt helder te denken of te voelen en je vastloopt in je eigen gedachten.

Coachingsstijl

“Ik kan er oprecht van genieten als mensen een groeien in hun persoonlijke ontwikkeling”.

Snel tot de kern komen

Niet-oordelende houding

Leren kan leuk zijn

{

 

It is not the mountains we conquer, but Ourselves.

– Sir Edmund Hillary